Vytvořte fakturu

Tatra Residence - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Obchodní název Tatra Residence
IČO 35730561
TIN 2021367436
Datum vytvoření 21 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Tatra Residence
Hodžovo námestie 3
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 110 320 €
Zisk -5 708 €
Kapitál 12 353 688 €
Vlastní kapitál 12 316 514 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259192280
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,940,593
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,263,825
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 9,263,825
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,263,825
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 676,033
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 724
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 724
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 724
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,883
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,883
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,883
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 667,426
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 667,426
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 735
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 117
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 618
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,940,593
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,908,591
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 21,420,423
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 21,420,423
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,555,260
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 100,644
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 100,644
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -35,930,648
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -35,930,648
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,768,620
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,768,620
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,708
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,563
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,994
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,994
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,817
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,192
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 861
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,616
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,752
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,791
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,961
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 439
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 439
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 108,424
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 110,320
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 108,424
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,896
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 114,898
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 261
D. Služby (účtová skupina 51) 77,320
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 35,493
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,731
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,354
4. Sociální náklady (527, 528) 408
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,758
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,578
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,843
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 66
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 66
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 224
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 224
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -158
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,736
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 972
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 972
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,708
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016