Vytvořte fakturu

PROZUMA PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROZUMA PLUS
IČO 35730579
TIN 2021408675
Datum vytvoření 28 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROZUMA PLUS
Metodova 7
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 596 €
Zisk 2 374 €
Kapitál 16 000 €
Vlastní kapitál 10 944 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336413566
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,151
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,151
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,732
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,732
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,732
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,419
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,137
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 282
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,151
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,317
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,639
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,374
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,834
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,856
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,856
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,906
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 332
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 446
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 286
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 842
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 72
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,596
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,596
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,596
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,459
D. Služby (účtová skupina 51) 11,358
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,070
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,162
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,521
4. Sociální náklady (527, 528) 387
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -103
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,137
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,238
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,045
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 671
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 671
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,374
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730579 TIN: 2021408675
 • Sídlo: PROZUMA PLUS, Metodova 7, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01 28.10.1997
  Zuzana Tichá Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01 04.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Chovanec 3 320 € (50%) Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
  Zuzana Tichá 3 320 € (50%) Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2009Nové sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Zuzana Tichá Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01
   03.03.2009Zrušené sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   06.12.2002Nové sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tichá L. Novomeského 48 Pezinok 902 01
   05.12.2002Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   13.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   12.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   PROZUMA PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Chovanec Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01
   Zuzana Chovancová Dr. Bokesa 18 Pezinok 902 01