Vytvořte fakturu

VOPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Obchodní název VOPA
IČO 35730587
TIN 2020200842
DIČ SK2020200842
Datum vytvoření 21 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOPA
Hlinkova 5/2324
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 2 549 886 €
Zisk 5 948 €
Kapitál 2 702 806 €
Vlastní kapitál 1 519 353 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0435866400, 0444357125, 0905266081
Mobile(y) 0905266081
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,831,460
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 79,517
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 79,517
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 445
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,173
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,899
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,749,511
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,660,856
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,660,856
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 78,535
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 75,921
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,921
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,614
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,120
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,120
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,432
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,432
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,831,460
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,565,782
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 43,152
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 43,152
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,374,462
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 395
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 395
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 141,825
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 141,825
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,948
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,265,678
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,558
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,558
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,197,785
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 138,285
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,285
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,045,646
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,508
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,418
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,335
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,549,886
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,549,886
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,525,798
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,330
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,758
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,535,299
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,279,075
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,383
D. Služby (účtová skupina 51) 58,098
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 125,345
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 99,201
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,463
4. Sociální náklady (527, 528) 681
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,216
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,276
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,276
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,906
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,587
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,572
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,759
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,478
2. Ostatní náklady (562A) 2,478
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,281
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,759
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,828
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,948
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016