Vytvořte fakturu

AG - EXPERT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AG - EXPERT
IČO 35730595
TIN 2021383727
DIČ SK2021383727
Datum vytvoření 22 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AG - EXPERT
Bancíkovej 1/A
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 398 741 €
Zisk 41 460 €
Kapitál 2 395 864 €
Vlastní kapitál 321 936 €
Kontaktní informace
Email ag-expert@stonline.sk
Telefon(y) +421239016790, +421243193967
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 290,488
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 290,488
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,648
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,553,303
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 37,879
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,384
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,508,540
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,843,791
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 327,867
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,479
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 277,625
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,460
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,515,924
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,134
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,494,882
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,462,358
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 16,894
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,526
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,104
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,908
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 398,741
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 478
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 395,058
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,791
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,414
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 340,008
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 245
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,397
C. Služby (účtová skupina 51) 36,462
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 258,491
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,184
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 26,310
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 919
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 58,733
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 342,432
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,755
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,755
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,749
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 53,984
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 12,524
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,460
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730595 TIN: 2021383727 DIČ: SK2021383727
 • Sídlo: AG - EXPERT, Bancíkovej 1/A, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alexander Gubric, CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01 22.10.1997
  Ing. Marek Gubric Mierová 1750/8 Pezinok 902 01 28.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alexander Gubric, CSc. 6 639 € (100%) Mierová 8 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.03.2011Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   11.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   správa budov - činnosť súvisiaca s obstarávaním služieb
   19.02.2010Nové sidlo:
   Bancíkovej 1/A Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Gubric Mierová 1750/8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.12.2009
   18.02.2010Zrušené sidlo:
   Zvolenská 3 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.09.1999Nové sidlo:
   Zvolenská 3 Bratislava 821 09
   29.09.1999Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01
   22.10.1997Nové obchodné meno:
   AG - EXPERT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   školiaca činnosť
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   správa budov - činnosť súvisiaca s obstarávaním služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Gubric , CSc. Mierová 8 Pezinok 902 01