Vytvořte fakturu

IPSOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IPSOS
IČO 35730609
TIN 2020210720
DIČ SK2020210720
Datum vytvoření 23 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IPSOS
Heydukova 12
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 666 762 €
Zisk 159 068 €
Kapitál 1 059 625 €
Vlastní kapitál 693 358 €
Kontaktní informace
Email skoffice@ipsos.com
webové stránky http://www.ipsos.sk
Telefon(y) +421252932142
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,232,252
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,808
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,369
2. Software (013) - /073, 091A/ 452
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 917
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,439
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,898
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,541
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,221,884
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 260,793
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 260,793
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,564
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 6,564
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,564
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 390,882
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 390,066
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 390,066
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 816
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 563,645
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 549
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 563,096
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,560
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,560
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,232,252
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 852,426
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 690
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 686,029
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 686,029
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 159,068
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,468
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 136
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 136
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 758
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 758
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 197,209
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 94,248
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,248
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,412
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,780
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 68,549
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 220
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,365
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,365
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 170,358
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 170,358
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,580,563
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,666,762
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,580,563
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 86,199
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,459,581
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,151
D. Služby (účtová skupina 51) 1,065,458
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 362,291
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 268,267
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 88,046
4. Sociální náklady (527, 528) 5,978
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 531
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,947
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,947
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,203
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 207,181
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 576,153
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 46
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 46
XII. Kurzové zisky (663) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,788
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 213
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,575
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,731
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 203,450
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,382
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,382
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 159,068
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730609 TIN: 2020210720 DIČ: SK2020210720
 • Sídlo: IPSOS, Heydukova 12, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika 28.01.2005
  Dagmar Jalůvková Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika 25.08.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  IPSOS s.r.o. 6 639 € (100%) Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.09.2013Nové obchodné meno:
   IPSOS s. r. o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 12 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.09.2013Zrušené obchodné meno:
   Ipsos Tambor SR s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kolárska 1 Bratislava 1 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.07.2013Noví spoločníci:
   IPSOS s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   10.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Ipsos Tambor s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   06.04.2007Nové obchodné meno:
   Ipsos Tambor SR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kolárska 1 Bratislava 1 811 06
   Noví spoločníci:
   Ipsos Tambor s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   05.04.2007Zrušené obchodné meno:
   TAMBOR SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kremnická 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   TAMBOR, s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   23.12.2005Noví spoločníci:
   TAMBOR, s.r.o. Topolská 1591 Černošice, okr. Praha-západ 252 28 Česká republika
   22.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika
   23.09.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom- obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Radek Jalůvka Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2005
   Dagmar Jalůvková Topolská 1591 Černošice - okr. Praha západ 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 25.08.2005
   22.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2005
   09.02.2005Noví spoločníci:
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Radek Jalůvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.01.2005
   08.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 23.10.1997
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.10.1997
   20.05.2003Nové sidlo:
   Kremnická 14 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kotúček Trnavská 40 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 23.10.1997
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.10.1997
   19.05.2003Zrušené sidlo:
   Hálova 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   23.10.1997Nové obchodné meno:
   TAMBOR SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 14 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01
   Radek Jalüvka Na chobotě 1345 Praha 6 - Řepy 163 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kotúček Slatinská 12 Bratislava 821 07
   Ing. Renáta Mašánová Hálova 14 Bratislava 851 01