Vytvořte fakturu

DOM STEINER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOM STEINER
IČO 35730641
TIN 2021373233
DIČ SK2021373233
Datum vytvoření 22 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOM STEINER
Nová 132/14
05801
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 611 €
Zisk -4 358 €
Kapitál 7 765 €
Vlastní kapitál -19 068 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,835
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,074
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 258
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,175
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,835
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,427
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 470
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 472
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -26,650
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,358
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,262
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 29,162
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,501
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 692
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,105
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,864
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,611
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,416
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 195
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,945
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,911
C. Služby (účtová skupina 51) 8,603
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,253
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 405
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 773
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,334
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,902
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 67
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -64
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,398
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,358
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015