Vytvořte fakturu

FINALMONT - UNION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINALMONT - UNION
IČO 35730650
TIN 2020251387
DIČ SK2020251387
Datum vytvoření 28 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINALMONT - UNION
Ružinovská 1
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 144 100 €
Zisk -3 615 €
Kapitál 119 300 €
Vlastní kapitál 73 432 €
Kontaktní informace
Email finalmont@finalmont.sk
Telefon(y) 0243420818, 0243420615, 0243631585
Mobile(y) 0903475221
Fax(y) 0243420615, 0243420626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,542
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,542
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,542
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,829
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,836
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 842
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,934
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 107,371
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,692
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 51,938
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,615
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,679
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,014
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 5,459
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 36,281
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,375
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 718
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,723
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 465
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 925
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 144,100
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 114,791
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,309
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 144,413
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 85,286
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,976
C. Služby (účtová skupina 51) 27,272
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,319
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 378
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,182
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -313
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,743
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,342
M. Úrokové náklady (562) 1,908
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 47
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 387
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,342
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,655
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,615
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730650 TIN: 2020251387 DIČ: SK2020251387
 • Sídlo: FINALMONT - UNION, Ružinovská 1, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marián Kováčik Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06 01.05.2013
  Elena Illéšová Homolova 2187/11 Bratislava 841 02 01.05.2013
  Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 01.05.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marián Kováčik 2 224 € (33.3%) Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06
  Elena Illéšová 2 224 € (33.3%) Homolova 2187/11 Bratislava 841 02
  Ing. Dana Kováčiková 2 224 € (33.3%) Hlavná 790/14 Šamorín 931 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.06.2013Noví spoločníci:
   Elena Illéšová Homolova 2187/11 Bratislava 841 02
   Marián Kováčik Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Kováčik Dopravná 2985/18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.05.2013
   Elena Illéšová Homolova 2187/11 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.05.2013
   Ing. Dana Kováčiková Hlavná 790/14 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.05.2013
   03.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   07.11.2001Noví spoločníci:
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   06.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   FINALMONT - UNION, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a bytov
   prenájom strojov, zariadení, kancelárskej techniky, motorových vozidiel, potrieb pre domácnosť
   finančný leasing
   poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   dodávky a poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Anna Doršicová Dudvážska 13 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava
   František Meszároš Romanova 13 Bratislava
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Mráz Hornádska 5120/28 Bratislava
   Milan Farago Šinkovské 41 Bratislava