Vytvořte fakturu

MARBEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARBEN
IČO 35730749
TIN 2020228771
DIČ SK2020228771
Datum vytvoření 29 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARBEN
Štefana Králika 20
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 548 €
Zisk -27 378 €
Kapitál 10 201 €
Vlastní kapitál -40 063 €
Kontaktní informace
Email marben@rainside.sk
Telefon(y) 0249246377
Fax(y) 0249246322
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,641
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,581
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,001
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,001
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 158
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 158
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 422
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 218
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 204
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,060
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,060
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -67,442
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -47,034
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,481
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -49,515
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,378
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,083
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,291
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,291
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 67,792
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,452
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,452
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 749
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 347
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,284
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 42,458
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,548
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 42,458
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,836
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,776
D. Služby (účtová skupina 51) 18,441
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,562
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,764
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,811
4. Sociální náklady (527, 528) -13
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 649
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 649
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 408
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,288
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -49,217
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -130
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,418
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,378
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730749 TIN: 2020228771 DIČ: SK2020228771
 • Sídlo: MARBEN, Štefana Králika 20, 84108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02 29.10.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marián Košťál 6 639 € (100%) Š. Králika 20 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.07.2014Nové sidlo:
   Štefana Králika 20 Bratislava 841 08
   17.07.2014Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   03.10.2008Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   02.10.2008Zrušené sidlo:
   Odborárska 1 Bratislava 831 02
   18.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Cabaj Farského 6 Bratislava 851 01
   18.02.2003Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   Ľudovít Cabaj Farského 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   MUDr. Rudolf Riedel Špitálska 57 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   02.12.1999Noví spoločníci:
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   01.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   28.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Rudolf Riedel Špitálska 57 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   27.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.10.1997Nové obchodné meno:
   MARBEN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konanečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
   výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
   výroba fólií a obalov z plastov
   výroba drôteného tovaru, skrutiek a klincov
   výroba drobných výrobkov z dreva, v rozsahu voľnej živnosti
   výroba textilného tovaru /okrem odevov/
   výroba vláknin, papiera a lepenky
   Noví spoločníci:
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Košťál Š. Králika 20 Bratislava 841 02
   Anton Buben Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 28.10.2002