Vytvořte fakturu

EMPIRIA TAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název EMPIRIA TAX
IČO 35730781
TIN 2020268712
DIČ SK2020268712
Datum vytvoření 29 Říjen 1997
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo EMPIRIA TAX
Gagarinova 7/b
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 158 965 €
Zisk -490 €
Kapitál 104 630 €
Vlastní kapitál 1 078 €
Kontaktní informace
Email empiria@empiria-consult.sk
Telefon(y) 0252499966, 0252499967, 0243634216
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,658
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,658
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,658
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,404
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,994
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73,246
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 933
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 95,062
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 588
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,993
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,993
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 65
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -980
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -490
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,474
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 56,603
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,093
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,646
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,679
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,185
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,471
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 33,400
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 158,965
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 158,965
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 142,493
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,094
C. Služby (účtová skupina 51) 65,600
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 63,053
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 327
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,185
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,234
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,472
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 90,271
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 834
M. Úrokové náklady (562) 740
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -834
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,638
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 15,168
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -490
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015