Vytvořte fakturu

EMPIRIA CONSULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.08.2016
Basic information
Obchodní název EMPIRIA CONSULT
IČO 35730838
TIN 2020268723
DIČ SK2020268723
Datum vytvoření 30 Říjen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo EMPIRIA CONSULT
Gagarinova 7/b
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 193 565 €
Zisk -44 729 €
Kapitál 417 307 €
Vlastní kapitál 4 604 €
Kontaktní informace
Email empiria@empiria-consult.sk
Telefon(y) 0243634216, 0243634224
Fax(y) 0243634225
Date of updating data: 05.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 141,833
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 139,333
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 139,333
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 345,718
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5,728
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 260,756
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,360
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,663
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 487,551
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -49,458
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,200
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,320
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -41,249
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,729
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 537,009
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48,184
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 309,700
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 268,612
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,999
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,610
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,479
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,734
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 391
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 176,000
Date of updating data: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 193,565
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 149,200
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 30,583
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,782
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 234,650
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,617
C. Služby (účtová skupina 51) 75,830
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 68,966
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 874
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 47,535
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,755
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,073
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -41,085
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,753
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 628
X. Úrokové výnosy (662) 627
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,312
M. Úrokové náklady (562) 3,027
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 280
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,684
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -43,769
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44,729
Date of updating data: 05.08.2016
Date of updating data: 05.08.2016