Vytvořte fakturu

Fénix Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Fénix Bratislava
IČO 35730854
TIN 2020268789
DIČ SK2020268789
Datum vytvoření 30 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fénix Bratislava
Jána Zigmundíka 296/6
92203
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 153 890 €
Zisk 72 368 €
Kapitál 587 001 €
Vlastní kapitál 569 847 €
Kontaktní informace
Email fenix@fenixgroup.sk
webové stránky http://www.fenix.cz
Telefon(y) +421337732491, +421337732492, +421337791238
Fax(y) 0337791238
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,729
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,729
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,729
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 771,019
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 401,973
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,313
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 246,752
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 778,748
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 622,170
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 833
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 541,998
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 72,368
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,578
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,284
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 155,294
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 111,644
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,800
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 38,423
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,427
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,153,890
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 902,556
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 250,530
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 804
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,055,298
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 737,259
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 70,479
C. Služby (účtová skupina 51) 175,035
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 61,524
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 756
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,377
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,928
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,940
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 98,592
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 170,313
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 841
X. Úrokové výnosy (662) 841
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,937
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,065
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,872
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,096
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 93,496
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 21,128
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 72,368
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730854 TIN: 2020268789 DIČ: SK2020268789
 • Sídlo: Fénix Bratislava, Jána Zigmundíka 296/6, 92203, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.07.1999Nové sidlo:
   Jána Zigmundíka 296/6 Vrbové 922 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Stratil Vychodilova 14 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Boor Sídlisko 9.mája 319/1 Vrbové
   12.07.1999Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Stratil Vychodilova 14 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenka Šedivá Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   30.10.1997Nové obchodné meno:
   Fénix Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Stratil Vychodilova 14 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdenka Šedivá Dostojevského rad 1 Bratislava 811 09