Vytvořte fakturu

MUSCAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MUSCAT
IČO 35730862
TIN 2020268690
Datum vytvoření 30 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MUSCAT
Medveďovej 20
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 200 €
Zisk 1 691 €
Kapitál -3 927 €
Vlastní kapitál -10 745 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 -1,757
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -1,757
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -5,451
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ -5,451
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -325
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -332
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,019
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,690
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 329
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -1,757
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,054
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,384
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,384
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,691
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,297
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 24
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 142
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 142
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,131
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,333
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,333
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 332
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,085
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 381
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,200
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,200
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29
D. Služby (účtová skupina 51) 29
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,171
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,171
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,171
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,691
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015