Vytvořte fakturu

CLUBOX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CLUBOX
IČO 35730919
TIN 2021374223
DIČ SK2021374223
Datum vytvoření 30 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLUBOX
Saratovská 26/A
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 084 176 €
Zisk -30 043 €
Kapitál 1 108 396 €
Vlastní kapitál -140 274 €
Kontaktní informace
Email sasak@clubox.sk
Telefon(y) 0911430795
Mobile(y) +421911430795, 0911430795
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,039,633
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,039,210
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 951,074
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 808,968
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 808,968
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 142,106
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 88,136
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 54,146
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,990
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 423
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 423
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,039,633
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -170,317
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -146,913
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 121,198
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -268,111
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,043
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,209,950
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,601
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 25,510
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 91
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,184,349
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 995,513
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 995,513
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,165
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,272
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 166,399
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,084,176
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,084,176
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,084,176
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,108,666
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,872
D. Služby (účtová skupina 51) 2,085,115
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 694
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,540
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,540
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 445
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,490
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -9,811
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,677
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,677
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,672
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,162
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015