Vytvořte fakturu

TECHNO TIP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TECHNO TIP
IČO 35730927
TIN 2020228815
DIČ SK2020228815
Datum vytvoření 30 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNO TIP
Púchovská 16
83505
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 136 154 €
Zisk 1 321 €
Kapitál 776 038 €
Vlastní kapitál 323 381 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244649515, 244649125
Fax(y) 0244649511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 609,052
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,869
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,869
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,282
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,587
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 581,171
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 40,045
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14
3. Výrobky (123) - /194/ 5,495
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,536
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 71,717
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 71,717
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 220,865
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 220,592
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,592
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 273
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 248,544
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 193
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 248,351
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,012
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,011
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 609,052
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 274,703
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 282,152
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 282,152
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,235
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,005
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -17,005
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,321
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 334,349
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,553
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,056
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,497
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 5,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 5,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 280,878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 246,847
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246,847
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,078
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,758
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,516
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,679
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 39,918
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,701
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,217
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,134,470
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,136,154
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,080,818
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,081
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,846
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,992
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,122,917
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 762,629
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,783
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 1,759
D. Služby (účtová skupina 51) 96,937
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 199,009
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 146,920
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 48,894
4. Sociální náklady (527, 528) 3,195
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,252
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,119
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,119
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -34,334
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50,763
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,237
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 241,637
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 144
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,414
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 911
2. Ostatní náklady (562A) 911
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,048
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 455
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,252
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,985
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,664
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 6,780
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,321
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35730927 TIN: 2020228815 DIČ: SK2020228815
 • Sídlo: TECHNO TIP, Púchovská 16, 83505, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Suchý Brnenská 791/67 Košice 040 11 01.02.2008
  Mgr. Štefan Fazekas Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01 18.03.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Suchý 70 538 € (25%) Brnenská 791/67 Košice 040 11
  Mgr. Štefan Fazekas 70 538 € (25%) Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01
  Ing. Patrik Plichta 70 538 € (25%) Košice 040 11
  Jozef Bajla 70 538 € (25%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.2015Noví spoločníci:
   Mgr. Štefan Fazekas Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Štefan Fazekas Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 18.03.2013
   26.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Štefan Fazekaš Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Štefan Fazekaš Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 18.03.2013
   23.04.2013Nové obchodné meno:
   TECHNO TIP, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   Skladovanie
   Výroba nádrží a nádob z kovu a plastu
   Výroba výrobkov z betónu
   Prenájom hnuteľných vecí
   Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.
   Dodávka a montáž zariadení na zachytávanie a využitie povrchovej vody pre poľnohospodárstvo, priemysel, závlahy a ostatných odberateľov
   Dodávka a montáž zariadení na odvedenie dažďových a odpadových vôd
   Noví spoločníci:
   Roman Suchý Brnenská 791/67 Košice 040 11
   Ing. Patrik Plichta Hronská 205/11 Košice 040 11
   Jozef Bajla Svätoplukova 2668/5 Pezinok 902 01
   Mgr. Štefan Fazekaš Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Štefan Fazekaš Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 18.03.2013
   22.04.2013Zrušené obchodné meno:
   Purator - Techno Tip, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Purator Central and Eastern Europe, Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Prielle Kornélia u. 7 Budapest 1117 Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Roman Suchý Brnenská 791/67 Košice 040 11 Vznik funkcie: 01.02.2008
   04.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Bálint Horváth Thököly u. 23 Budaörs 2040 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.05.2004
   31.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Károly Kovács Dózsa 1 8252 Balaton Szeperd Maďarská republika Vznik funkcie: 10.11.2003
   01.05.2004Noví spoločníci:
   Purator Central and Eastern Europe, Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Prielle Kornélia u. 7 Budapest 1117 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Bálint Horváth Thököly u. 23 Budaörs 2040 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.05.2004
   30.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Purator Central and Eastern Europe, Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Prielle Kornélia u. 7 1117 Budapest Maďarská republika
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.10.1997
   10.11.2003Nové obchodné meno:
   Purator - Techno Tip, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Purator Central and Eastern Europe, Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Prielle Kornélia u. 7 1117 Budapest Maďarská republika
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Károly Kovács Dózsa 1 8252 Balaton Szeperd Maďarská republika Vznik funkcie: 10.11.2003
   09.11.2003Zrušené obchodné meno:
   Techno Tip, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.08.2003Noví spoločníci:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   14.08.2003Zrušeny spoločníci:
   PURATOR Slovakia s.r.o. IČO: 35 716 916 Púchovská 16 Bratislava 825 05
   08.07.2003Noví spoločníci:
   PURATOR Slovakia s.r.o. IČO: 35 716 916 Púchovská 16 Bratislava 825 05
   07.07.2003Zrušeny spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Hasengasse 24 A-2384 Breitenfurt Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   06.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Georg Kastenmeier Hasengasse 24 A-2384 Breitenfurt Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.10.1997
   05.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava
   27.03.2001Noví spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   26.03.2001Zrušeny spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   19.12.2000Noví spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   18.12.2000Zrušeny spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   30.10.1997Nové obchodné meno:
   Techno Tip, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, úpravy vôd, likvidácie kanalizačných splaškov a kalov
   inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
   predaj na priamu konzumáciu:
   nealkoholických a priemyselne vybraných mliečnych nápojov, koktailov vína, destilátov
   tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícií viac ako 8 miest
   výroba strojov a zariadení na čistenie a úpravu vôd a na likvidáciu splaškov a kalov
   Noví spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava