Vytvořte fakturu

FCCA Partners - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.12.2015
Basic information
Obchodní název FCCA Partners
IČO 35731010
Datum vytvoření 06 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FCCA Partners
Židovská 19
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 663 €
Zisk -481 €
Date of updating data: 10.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,511
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,511
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,494
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,494
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,494
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,017
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,385
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 632
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,511
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,818
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,307
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -24,976
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,976
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -481
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,329
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,310
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,117
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,117
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,999
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 714
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,663
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,663
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,663
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,557
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 133
D. Služby (účtová skupina 51) 1,424
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -481
Date of updating data: 10.12.2015
Date of updating data: 10.12.2015