Vytvořte fakturu

Therma K.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Therma K.M.
IČO 35731028
TIN 2020251420
DIČ SK2020251420
Datum vytvoření 03 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Therma K.M.
Ružová dolina 27
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 429 305 €
Zisk 88 095 €
Kapitál 452 223 €
Vlastní kapitál 186 470 €
Kontaktní informace
Email therma@stonline.sk
webové stránky http://www.thermakm.sk
Telefon(y) +421253415761
Mobile(y) +421903512544, +421911512544, +421911512543
Fax(y) 0253415761
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 746,043
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 128,335
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 128,335
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,207
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,620
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,422
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 88,086
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,649
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,933
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,933
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,655
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,655
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,655
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 603,432
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 603,088
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 603,088
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 244
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,629
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,200
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,429
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,059
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,059
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 746,043
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,112
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 181,714
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 181,714
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,095
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 468,931
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,462
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,462
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 446,368
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 142,931
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,931
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 228,084
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,396
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,607
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,350
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,101
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,101
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,429,305
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,429,305
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,429,305
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,314,590
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 244,917
D. Služby (účtová skupina 51) 507,416
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 534,593
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 458,044
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 65,016
4. Sociální náklady (527, 528) 11,533
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,094
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,305
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,305
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 40
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,225
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 114,715
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 676,972
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,408
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 124
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,284
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,401
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 113,314
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,219
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,219
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 88,095
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015