Vytvořte fakturu

UNIVERSAL TRADING ST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIVERSAL TRADING ST
IČO 35731044
TIN 2020183968
Datum vytvoření 03 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVERSAL TRADING ST
90875
Studienka
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 2 324 €
Vlastní kapitál -6 620 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,324
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,324
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,324
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 2,324
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,324
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,100
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,923
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 13,923
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,424
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 399
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 399
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,025
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,712
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,313
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266570.tif
Date of updating data: 25.06.2015