Vytvořte fakturu

PROSPECTA TELECOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROSPECTA TELECOM
IČO 35731079
TIN 2020268701
Datum vytvoření 03 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROSPECTA TELECOM
Tobrucká 1
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 190 €
Zisk 1 468 €
Kapitál 41 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,991
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,870
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 121
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,991
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -78,142
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -86,581
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,468
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,133
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 588
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 79,545
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,472
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 482
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,591
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,190
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,190
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 240
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 240
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,950
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,190
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,950
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 482
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,468
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4169342.tif
Date of updating data: 25.06.2015