Vytvořte fakturu

BYTCorp. Bratislava, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BYTCorp. Bratislava, družstvo
IČO 35731095
TIN 2020228936
DIČ SK2020228936
Datum vytvoření 30 Říjen 1997
Company category Družstvo
Sídlo BYTCorp. Bratislava, družstvo
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -909 €
Kapitál 56 €
Vlastní kapitál -170 979 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254647365
Fax(y) 0254647364
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 51
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -171,888
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -173,469
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -909
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 171,939
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 61,343
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 110,596
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,904
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 52,637
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,055
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 909
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 904
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -909
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -909
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -909
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015