Vytvořte fakturu

CV SERVICE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CV SERVICE
IČO 35731150
TIN 2020219091
DIČ SK2020219091
Datum vytvoření 03 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CV SERVICE
Hanulova 5/B
84002
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 409 €
Zisk -12 342 €
Kapitál 48 847 €
Vlastní kapitál -21 471 €
Kontaktní informace
Email ivancernicka@gmail.com
Telefon(y) 0356482138, 0905425019
Mobile(y) 0905425019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,610
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,931
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,931
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,731
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,438
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,412
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,791
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,621
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,241
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,241
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,610
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,813
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,106
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -29,106
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,342
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,423
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 348
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 348
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,075
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,007
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,007
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 315
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 176
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,577
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 60,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,409
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,409
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,574
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,835
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,700
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,805
D. Služby (účtová skupina 51) 3,273
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,966
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,322
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,607
4. Sociální náklady (527, 528) 37
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 617
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,250
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,250
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,789
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,291
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,331
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 35
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -91
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,382
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,342
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731150 TIN: 2020219091 DIČ: SK2020219091
 • Sídlo: CV SERVICE, Hanulova 5/B, 84002, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Listopad 1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. . Ivan Černička 3 983 € (60%) 24 Jatov 941 09
  Doc. Ing. Vladimír Vondra, CSc. 2 656 € (40%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09
   Doc. Ing. Vladimír Vondra , CSc. Stavbárska 2 Bratislava 821 07
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09
   Doc. Ing. Vladimír Vondra , CSc. Stavbárska 2 Bratislava 821 07
   03.11.1997Nové obchodné meno:
   CV SERVICE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   konštrukčné práce, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárenstva a vodného hospodárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09
   Doc. Ing. Vladimír Vondra , CSc. Stavbárska 2 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. . Ivan Černička 24 Jatov 941 09