Vytvořte fakturu

ERAD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ERAD
IČO 35731281
TIN 2020268734
DIČ SK2020268734
Datum vytvoření 28 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERAD
Klemensova 17
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 216 051 €
Zisk 16 171 €
Kapitál 796 060 €
Vlastní kapitál 156 917 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903757045
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 676,106
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 645,568
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 49,930
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 30,538
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,311
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 34,567
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,001
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,576
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 734,417
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 171,631
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 137,203
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,171
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 562,786
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 23,519
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 103,975
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,873
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 580
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 672
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,850
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 435,292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 216,051
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,513
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 190,924
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,814
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,800
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 200,810
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 10,820
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,293
C. Služby (účtová skupina 51) 91,486
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,393
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,609
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 64,081
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -4,703
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,831
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,241
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 90,652
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 8,907
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 8,906
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,634
M. Úrokové náklady (562) 2,406
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 223
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 6,273
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,514
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,343
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,171
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015