Vytvořte fakturu

DATELS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DATELS
IČO 35731311
TIN 2020252179
DIČ SK2020252179
Datum vytvoření 17 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DATELS
Račianske mýto 1/D
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 648 €
Zisk 11 013 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244634681
Fax(y) 0244634681
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,812
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 21,812
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,690
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84,757
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 55,479
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,630
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,617
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 106,569
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 76,063
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,616
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 55,795
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,013
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,506
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 23
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,483
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,949
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 824
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,951
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 759
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 98,648
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 96,092
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 83,825
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,866
C. Služby (účtová skupina 51) 46,841
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,678
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 221
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,850
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,369
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,823
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,385
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 72
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,752
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,739
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,013
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731311 TIN: 2020252179 DIČ: SK2020252179
 • Sídlo: DATELS, Račianske mýto 1/D, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava 17.10.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Plavčan 6 639 € (100%) Pečnianska 27 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.06.2002Nové sidlo:
   Račianske mýto 1/D Bratislava 831 02
   02.06.2002Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 821 09
   28.07.1998Nové sidlo:
   Ružová dolina 27 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava
   27.07.1998Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava
   17.10.1997Nové obchodné meno:
   DATELS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, - technologické zariadenia stavieb - spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   Noví spoločníci:
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Plavčan Pečnianska 27 Bratislava