Vytvořte fakturu

C Z L - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název C Z L
IČO 35731362
TIN 2020219212
DIČ SK2020219212
Datum vytvoření 22 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C Z L
Bagarova 24
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 603 €
Zisk 1 269 €
Kapitál 68 529 €
Vlastní kapitál 32 077 €
Kontaktní informace
Email czlds@azet.sk
Telefon(y) 0905435670
Mobile(y) 0905435670
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,889
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,889
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,406
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,814
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,197
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 198
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,250
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 63,703
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,347
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 24,774
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,269
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,356
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 282
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 30,074
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,770
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 478
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,826
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 34,603
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,504
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 39,973
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -12,807
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 651
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,282
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 32,313
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,185
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,909
C. Služby (účtová skupina 51) 14,450
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,770
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,395
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 671
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -6,102
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,035
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,290
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,874
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,025
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,025
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,021
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,269
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731362 TIN: 2020219212 DIČ: SK2020219212
 • Sídlo: C Z L, Bagarova 24, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01 24.11.2008
  Ing. Tomáš Kovács Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01 22.04.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zoltán Csémy 3 320 € (50%) Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
  Ing. Tomáš Kovács 1 328 € (20%) Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01
  Štefan Kovács 1 992 € (30%) Malá 2 Dunajská Streda 929 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.06.2015Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Kovács Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01
   21.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   07.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kovács Malá 2062/2 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 22.04.2014
   19.09.2013Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova ul. č. 39 Dunajská Streda 929 01
   Štefan Kovács Malá 2 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   18.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova ul. č. 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Štefan Kovács Malá 2 Dunajská Streda 929 01
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pharm. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   19.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 24.11.2008
   Pharm. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   18.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   10.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.12.2004
   12.01.2005Noví spoločníci:
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 13.12.2004
   PHARM. Dr. Ľubica Zemanová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.10.1997
   11.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   17.12.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných /priemyselné chemikálie, hnojivá/ veľkoobchod a ich balenie
   poľnohospodárska výroba, vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám, alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou
   cestná nákladná doprava
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova ul. č. 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01
   Štefan Kovács Malá 2 Dunajská Streda 929 01
   16.12.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných (priemyselné chemikálie, hnojivá)veľkoobchod a ich balenie
   poľnohospodárska výroba, vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám, alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou
   Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   22.10.1997Nové obchodné meno:
   C Z L, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných (priemyselné chemikálie, hnojivá)veľkoobchod a ich balenie
   poľnohospodárska výroba, vrátane výroby a služieb slúžiacich jej potrebám, alebo súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou
   Noví spoločníci:
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Katarína Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zoltán Csémy Kodályova 39 Dunajská Streda 929 01
   Mgr. Ľubica Csémyová Bagarova ul. č. 24 Bratislava 841 01