Vytvořte fakturu

PR TEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PR TEAM
IČO 35731397
TIN 2020242147
DIČ SK2020242147
Datum vytvoření 05 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PR TEAM
Lamačská cesta 8/A
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 62 768 €
Zisk -27 768 €
Kapitál 93 779 €
Vlastní kapitál -307 253 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254777616
Mobile(y) +421903462697
Fax(y) 0254651302
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,859
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,859
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,859
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,716
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,657
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,249
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 104,575
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -335,021
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -313,892
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,768
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 439,596
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39,676
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 363,320
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,035
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 819
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,966
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 333,500
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 36,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 62,768
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 55,118
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,650
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 89,302
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 46,942
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,069
C. Služby (účtová skupina 51) 1,969
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,491
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 673
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,798
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,360
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -26,534
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,212
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 275
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 275
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -274
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,808
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -27,768
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015