Vytvořte fakturu

REHOS západ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REHOS západ
IČO 35731401
TIN 2021366380
Datum vytvoření 28 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REHOS západ
Michal nad Žitavou č. 214/132
94161
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 132 €
Zisk 1 745 €
Kapitál 30 253 €
Vlastní kapitál 16 310 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,398
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,398
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,146
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,827
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,827
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,319
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,252
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,721
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,531
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,398
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,055
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 516
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 516
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,022
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,022
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,745
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,343
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,343
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,851
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,851
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 492
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,133
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,132
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,132
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,809
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,780
D. Služby (účtová skupina 51) 3,029
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,323
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,237
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 492
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 492
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,745
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4252576.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731401 TIN: 2021366380
 • Sídlo: REHOS západ, Michal nad Žitavou č. 214/132, 94161, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.2007Nové sidlo:
   Michal nad Žitavou č. 214/132 Michal nad Žitavou 941 61
   19.04.2007Zrušené sidlo:
   Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   REHOS západ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Libor Hajden Námestie Hrdinov 18 Šurany 942 01
   Ing. arch. Juraj Petrík Vlčkova 20 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Horniak Heyrovského 10 Bratislava 841 03