Vytvořte fakturu

J.V. PROJEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J.V. PROJEKT
IČO 35731435
TIN 2020228837
DIČ SK2020228837
Datum vytvoření 29 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.V. PROJEKT
Júnová 3340/17
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 556 €
Zisk -2 797 €
Kapitál 301 823 €
Vlastní kapitál 8 084 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903712159
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 300,596
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 282,142
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 282,142
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 262,399
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 19,743
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,756
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,756
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,820
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,936
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 698
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 698
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 300,596
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,286
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,846
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,846
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,402
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 104,151
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -105,553
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,797
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,310
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,843
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,843
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,149
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,436
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,436
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,124
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 589
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 279,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,556
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,550
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,247
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,416
D. Služby (účtová skupina 51) 9,985
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 290
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,556
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,691
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -851
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 106
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,797
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,797
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015