Vytvořte fakturu

Peter JUST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Peter JUST
IČO 35731443
TIN 2021358229
Datum vytvoření 28 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Peter JUST
Podlučinského 13
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 988 €
Zisk 1 163 €
Kapitál 15 125 €
Vlastní kapitál -156 943 €
Kontaktní informace
Email info@ergoline.sk
Telefon(y) 0254419268
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,653
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,405
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,405
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,405
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,141
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 774
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 774
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,979
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,979
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,979
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,388
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,244
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 144
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 107
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 107
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,653
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -158,909
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -166,712
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,160
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -169,872
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,163
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,562
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 223
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 223
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 169,998
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -1,332
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,332
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 170,564
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 183
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 98
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 485
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 341
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 341
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,484
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,988
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,884
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 504
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,563
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,033
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,159
D. Služby (účtová skupina 51) 7,451
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,092
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,084
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,000
4. Sociální náklady (527, 528) 8
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,074
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,074
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 688
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,425
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,841
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 200
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 200
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 982
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 982
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -782
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,643
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,163
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731443 TIN: 2021358229
 • Sídlo: Peter JUST, Podlučinského 13, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava 28.10.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Gabriela Justová 6 640 € (100%) Podlučinského 13 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.03.2014Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 3188/13 Bratislava - Ružinov 821 03
   27.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2003
   18.09.2008Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Just Podlučinského 13 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 24.07.2003
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   24.11.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie solárií
   03.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   02.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   Peter JUST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podlučinského 13 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy, revízie a leasing solárnych zariadení
   obchodná činnosť-kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriela Justová Podlučinského 13 Bratislava