Vytvořte fakturu

SL-EL DESIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SL-EL DESIGN
IČO 35731494
TIN 2020251156
DIČ SK2020251156
Datum vytvoření 05 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SL-EL DESIGN
Záhradnícka 151
82005
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 180 977 €
Zisk 13 608 €
Kapitál 226 559 €
Vlastní kapitál 79 647 €
Kontaktní informace
Email gabika.nagyova@gmail.com
Telefon(y) 0903233144
Mobile(y) 0903233144
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 276,838
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 53,870
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 53,870
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 53,870
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 219,487
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 237
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 237
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,669
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,669
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,669
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 205,581
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 201,977
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,604
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,481
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,227
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,254
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 276,838
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,255
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,266
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,266
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 70,742
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 70,742
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,608
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 183,583
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 268
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 268
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 47,229
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 136,086
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 116,696
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,696
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 384
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 194
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,812
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 123,061
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 180,977
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16,726
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 106,335
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 57,916
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 158,079
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,371
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,068
D. Služby (účtová skupina 51) 49,183
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,869
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,227
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,538
4. Sociální náklady (527, 528) 104
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 624
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,093
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 14,093
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 26,179
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,818
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,874
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,898
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,439
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,885
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,476
2. Ostatní náklady (562A) 4,476
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 409
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,885
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,013
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,405
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,405
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,608
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015