Vytvořte fakturu

LN KAROSÉRIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LN KAROSÉRIA
IČO 35731508
TIN 2020210786
DIČ SK2020210786
Datum vytvoření 28 Říjen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LN KAROSÉRIA
Vyšehradská 19
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 145 €
Zisk -8 382 €
Kapitál 6 054 €
Vlastní kapitál -22 405 €
Kontaktní informace
Email lnkaroseria@chello.sk
Telefon(y) 0905269127
Mobile(y) 0905269127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,794
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 210
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,794
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,787
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 407
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,452
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,382
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,581
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 133
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,448
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,742
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 818
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,657
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,231
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,145
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,118
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 25,377
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,644
C. Služby (účtová skupina 51) 8,772
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 215
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,232
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,298
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 190
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 190
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -190
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,422
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,382
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731508 TIN: 2020210786 DIČ: SK2020210786
 • Sídlo: LN KAROSÉRIA, Vyšehradská 19, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Říjen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06 28.10.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ladislav Nagy 3 320 € (50%) Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
  Blanka Nagyová 3 320 € (50%) Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   LN KAROSÉRIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   odťahovacia služba
   sprostredkovanie kúpy a predaja náhradných súčiastok a motorových prístrojov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Nagy Vyšehradská 19 Bratislava 851 06
   Blanka Nagyová Vyšehradská 19 Bratislava 851 06