Vytvořte fakturu

STEVE PRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STEVE PRO
IČO 35731583
TIN 2021907976
DIČ SK2021907976
Datum vytvoření 04 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STEVE PRO
Švabinského 907/18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 184 €
Zisk -3 477 €
Kapitál 13 135 €
Vlastní kapitál -2 613 €
Kontaktní informace
Email ekonservis@mail.t-mobile.sk
Telefon(y) 0903364114
Mobile(y) 0903364114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,346
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,346
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,871
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,178
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 166
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,702
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 310
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,524
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,090
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,613
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,477
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,614
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 118
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,346
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 253
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,863
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 980
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,250
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,184
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 21,184
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,605
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) -383
C. Služby (účtová skupina 51) 19,894
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,474
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 870
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,743
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,421
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,673
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 96
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 96
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,517
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,477
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731583 TIN: 2021907976 DIČ: SK2021907976
 • Sídlo: STEVE PRO, Švabinského 907/18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Lukačka Švabinského 907/18 Bratislava 851 01 12.09.2011
  Ľubomír Chlpík Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07 12.09.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Lukačka 2 500 € (50%) Švabinského 907/18 Bratislava 851 01
  Ľubomír Chlpík 2 500 € (50%) Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.09.2011Nové sidlo:
   Švabinského 907/18 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Jozef Lukačka Švabinského 907/18 Bratislava 851 01
   Ľubomír Chlpík Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Lukačka Švabinského 907/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.09.2011
   Ľubomír Chlpík Víglašská 3010/7 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 12.09.2011
   14.09.2011Zrušené sidlo:
   Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   08.09.2009Nové sidlo:
   Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Kožka Irkutská 100/1 Bratislava 851 10
   07.09.2009Zrušené sidlo:
   Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   STEVE PRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamno-agentúrna činnosť
   výroba videoprogramov
   výroba audioprogramov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja inym prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Kožka Prievozská 35 Bratislava 821 09