Vytvořte fakturu

SAHM Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název SAHM Slovensko
IČO 35731621
TIN 2020251365
DIČ SK2020251365
Datum vytvoření 05 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAHM Slovensko
Košická 52
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 835 043 €
Zisk 91 214 €
Kapitál 313 088 €
Vlastní kapitál 76 404 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255562532
Fax(y) 0255562532
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 277,836
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,696
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,696
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,696
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 264,593
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,313
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,313
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 209,792
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 209,792
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,792
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,488
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 424
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 48,064
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 547
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 547
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 277,836
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,618
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,500
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,311
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,311
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 63,593
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 63,593
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,214
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,218
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 79
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 79
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 86,503
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,034
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,640
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,394
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,891
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,422
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,563
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,593
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,136
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,175
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,961
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,835,055
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,835,043
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,820,972
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,071
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,714,820
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,505,053
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,892
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -328
D. Služby (účtová skupina 51) 101,167
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 66,964
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 49,223
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,101
4. Sociální náklady (527, 528) 1,640
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,746
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,856
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,856
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 698
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,772
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 120,223
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 208,188
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 510
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 247
2. Ostatní náklady (562A) 247
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 34
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 229
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -498
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,725
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 28,511
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 28,511
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,214
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016
 • IČO :35731621 TIN: 2020251365 DIČ: SK2020251365
 • Sídlo: SAHM Slovensko, Košická 52, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Denis Barka Fándlyho 11 Senec 903 01 01.12.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Sahm GmbH 750 € (10%) Hilgert 562 06 Nemecká spolková republika
  Sahm Vertriebs Holding GmbH 6 750 € (90%) H?hr-Grenzhausen 562 03 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Denis Barka Fándlyho 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.12.2015
   05.07.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Wilhelm Sahm Parkstraße 28 Höhr-Grenzhausen Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 20.06.2013
   06.06.2013Noví spoločníci:
   Sahm GmbH Waldstrasse 39 Hilgert 562 06 Nemecká spolková republika
   Sahm Vertriebs Holding GmbH Westerwaldstrasse 13 H?hr-Grenzhausen 562 03 Nemecká spolková republika
   17.06.2002Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   05.11.1997Nové obchodné meno:
   SAHM Slovensko s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   zušlachťovanie skla v rozsahu voľnej živnosti