Vytvořte fakturu

ZinkPower Martin - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Obchodní název ZinkPower Martin
IČO 35731681
TIN 2021342312
DIČ SK2021342312
Datum vytvoření 03 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZinkPower Martin
Ulica priemyselná 2060/5
03852
Sučany
Financial information
Prodej a příjem 1 802 231 €
Zisk -38 615 €
Kapitál 5 741 989 €
Vlastní kapitál 406 765 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421911446210
Mobile(y) +421911184134, +421911446210, +421911870822
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,538,610
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,812,579
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,812,579
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 384,923
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,404,471
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,023,185
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,722,346
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 655,471
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 655,471
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 425,464
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 425,464
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 276,714
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 276,714
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 276,714
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 364,697
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,196
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 353,501
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,685
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 41
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,644
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,538,610
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 368,150
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,500,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 500,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,593,235
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,593,235
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,615
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,159,743
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 511,200
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 500,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 923
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 10,277
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,665,900
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,306,194
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,252,596
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,252,596
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,023
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,535
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,429
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,611
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,649
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,649
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 666,800
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,717
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 10,717
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,793,566
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,802,231
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,693,338
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100,228
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,665
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,074,166
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 776,926
D. Služby (účtová skupina 51) 416,443
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 227,195
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 118,425
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 43,100
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54,969
4. Sociální náklady (527, 528) 10,701
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,731
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 541,310
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 541,310
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 99,516
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -12,890
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,935
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -271,935
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 499,969
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 300,036
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 36
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 36
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 300,000
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73,765
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 71,249
2. Ostatní náklady (562A) 71,249
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,516
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 226,271
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,664
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -7,049
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,885
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -9,934
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,615
Date of updating data: 03.08.2016
 • IČO :35731681 TIN: 2021342312 DIČ: SK2021342312
 • Sídlo: ZinkPower Martin, Ulica priemyselná 2060/5, 03852, Sučany
 • Datum vytvoření: 03 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Kopf Dr. Rudolf Klafsky Str. 20 Baden 2500 Rakúska republika 24.07.2005
  Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 16.10.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Intermetall GmbH 15 000 € (1%) Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
  Kopf Holding GmbH 1 485 000 € (99%) Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.08.2016Nové sidlo:
   Ulica priemyselná 2060/5 Sučany 038 52
   11.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 Vznik funkcie: 16.10.2015
   30.01.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2009Noví spoločníci:
   Kopf Holding GmbH Heinkelstraße 27 Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
   13.09.2008Nové obchodné meno:
   ZinkPower Martin, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Intermetall GmbH Annastraße 51/RB1B Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
   12.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Kopf Dr. Rudolf Klafsky Str. 20 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 24.07.2005
   03.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   zámočníctvo
   priemyselný výkon ochrany výrobkov pred koróziou - žiarové zinkovanie