Vytvořte fakturu

Cegeka - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Obchodní název Cegeka
IČO 35731702
Datum vytvoření 05 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cegeka
Stromová 13
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 955 €
Zisk 1 122 €
Kapitál 235 278 €
Vlastní kapitál 187 448 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903449447
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 171,694
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,796
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,898
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,794
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 211,490
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 188,569
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 214,400
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 214,400
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -27,616
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,122
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,921
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,921
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,895
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,026
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 46,955
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 46,955
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,506
C. Služby (účtová skupina 51) 45,506
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,449
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,449
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 16
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,439
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 317
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,122
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016