Vytvořte fakturu

ÚČTO servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ÚČTO servis
IČO 35731729
TIN 2021382011
DIČ SK2021382011
Datum vytvoření 04 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ÚČTO servis
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 661 €
Zisk -12 467 €
Kapitál 114 007 €
Vlastní kapitál -15 332 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 73,449
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 73,449
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,508
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,455
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,796
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,985
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,674
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 89,904
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,799
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -22,635
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,467
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,703
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 117,703
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 152
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,667
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 115,884
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,661
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 22,661
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 33,786
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,899
C. Služby (účtová skupina 51) 13,683
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,184
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 314
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,780
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 926
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,125
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,079
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 383
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 383
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -382
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,507
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,467
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015