Vytvořte fakturu

DANERO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANERO
IČO 35731770
TIN 2020268965
Datum vytvoření 06 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANERO
Mýtna 27
81107
Bratislava
Financial information
Zisk -538 €
Kapitál 2 332 €
Vlastní kapitál 1 347 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,341
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,341
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,323
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,323
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,341
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 809
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,292
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,292
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -538
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,532
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 70
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 70
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,462
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 982
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 57
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -58
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -538
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4234765.tif
Date of updating data: 25.06.2015