Vytvořte fakturu

PRO BEAUTY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRO BEAUTY
IČO 35731966
TIN 2020210863
DIČ SK2020210863
Datum vytvoření 10 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO BEAUTY
ČSA č. 10
03601
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 590 987 €
Zisk 29 284 €
Kontaktní informace
Email probeauty@stonline.sk
Telefon(y) 0434224426
Mobile(y) 0911564646, 0915830737, 0915879555
Fax(y) 0434224426
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 270,580
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,810
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,810
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,810
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 253,110
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 91,845
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 91,845
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 126,234
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 125,897
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,897
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 337
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,031
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35,031
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,660
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,660
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 270,580
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,153
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -17,434
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,692
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,126
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,284
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,427
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 222,983
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 77,693
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,693
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,582
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,466
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,105
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,137
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,835
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,835
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,609
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 592,132
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 590,987
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 527,121
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,980
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,033
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,853
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 552,125
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 332,812
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,814
D. Služby (účtová skupina 51) 57,793
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 114,111
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 80,066
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,763
4. Sociální náklady (527, 528) 6,282
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 972
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,955
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,955
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,668
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,862
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 160,682
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,145
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,145
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,109
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,647
2. Ostatní náklady (562A) 1,647
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,034
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,428
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,964
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,898
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,614
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,614
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731966 TIN: 2020210863 DIČ: SK2020210863
 • Sídlo: PRO BEAUTY, ČSA č. 10, 03601, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Listopad 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.1998Nové sidlo:
   ČSA č. 10 - Športová hala Martin 036 01
   Noví spoločníci:
   Romanga CZ, a.s., Praha, ČR IČO: 25 632 108 Zelený Pruh 4 Praha Česká republika
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   19.04.1998Zrušené sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Buzalková Bojnická cesta 54/7 Kanianka
   Zuzana Jurovská Berlínska 9 Žilina
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava
   10.11.1997Nové obchodné meno:
   PRO BEAUTY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Ľubica Buzalková Bojnická cesta 54/7 Kanianka
   Zuzana Jurovská Berlínska 9 Žilina
   Danka Kozáková Kirovova 3/29 Martin
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karla Medeková ČSLA 1457 Topoľčany
   Dominik Svetík Furdekova 6 Bratislava