Vytvořte fakturu

1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název 1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD
IČO 35731974
TIN 2021379349
DIČ SK2021379349
Datum vytvoření 10 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo 1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD
Klincová 37
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 144 638 €
Zisk 17 933 €
Kapitál 872 826 €
Vlastní kapitál 498 209 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255563945
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 791,561
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 791,561
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,714
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5,220
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 31,435
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 147
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,912
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 857,275
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 700,744
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,088,819
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,088,819
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 41,353
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,274
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -450,635
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,933
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,531
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 842
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 154,532
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45,239
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,313
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,201
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 105,779
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,157
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 144,638
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 141,630
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,008
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 125,342
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,014
C. Služby (účtová skupina 51) 23,418
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,813
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,492
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 31,201
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 10,677
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 727
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,296
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 92,198
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 403
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 403
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -403
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,893
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,933
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35731974 TIN: 2021379349 DIČ: SK2021379349
 • Sídlo: 1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, Klincová 37, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefan Gombík, PhD. predseda a generálny riaditeľ Trnavská 1 Bratislava 10.11.1997
  JUDr. Július Jánošík člen Jelačičová 12 Bratislava 10.11.1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.10.2010Nové sidlo:
   Klincová 37 Bratislava 821 08
   19.10.2010Zrušené sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 08
   29.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 10.11.1997
   21.09.2005Nové sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 08
   20.09.2005Zrušené sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 02
   21.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Štefan Gombík , PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Trnavská 1 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1997
   JUDr. Július Jánošík - člen predstavenstva Jelačičová 12 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1997
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 10.11.1997
   20.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Gombík - predseda predstavenstva a generalny riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík - člen predstavenstva Jelačičová 12 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Topoľčianska 21 Bratislava
   10.11.1997Nové obchodné meno:
   1.SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, a.s.
   Nové sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti vydávania a predaja periodických a neperiodických publikácii
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v predmete podnikania
   účtovné poradenstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Štefan Gombík - predseda predstavenstva a generalny riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík - člen predstavenstva Jelačičová 12 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - podpredseda predstavenstva Topoľčianska 21 Bratislava