Vytvořte fakturu

Technoinvest - Holding - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Obchodní název Technoinvest - Holding
IČO 35732016
TIN 2020268954
DIČ SK2020268954
Datum vytvoření 11 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Technoinvest - Holding
Južná trieda 74
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 188 613 €
Zisk 107 598 €
Kapitál 1 251 156 €
Vlastní kapitál 454 676 €
Kontaktní informace
Email zipajova@tsilver.sk
Telefon(y) 0905346974
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 191,270
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 177,300
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,173
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,970
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,676
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,409
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,199
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 231,946
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -502,386
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,825,666
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,825,666
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,435,650
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 107,598
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 734,332
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 256,540
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 477,792
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,373
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 34,328
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 425,091
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 188,613
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,666
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 185,947
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 41,103
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 253
C. Služby (účtová skupina 51) 33,727
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,713
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,166
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 244
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 147,510
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -33,980
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6,754
X. Úrokové výnosy (662) 2
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 6,752
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 14,668
M. Úrokové náklady (562) 14,493
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 175
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,914
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 139,596
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 31,998
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 107,598
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016