Vytvořte fakturu

Stavela - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Obchodní název Stavela
Stav Zničeno
IČO 35732075
TIN 2020254478
Datum vytvoření 12 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavela
Bellova 34
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 103 €
Zisk -45 €
Kapitál 84 819 €
Vlastní kapitál -26 346 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903766314
Mobile(y) 0903766314
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,669
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 82,564
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -32
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 922
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 83,669
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,075
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -42,669
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,744
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 119,744
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,096
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,226
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 110,422
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 43,103
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 43,020
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 83
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,668
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,519
C. Služby (účtová skupina 51) 149
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 435
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 352
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 435
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -45
Date of updating data: 05.11.2015
Date of updating data: 05.11.2015
 • IČO :35732075 TIN: 2020254478
 • Sídlo: Stavela, Bellova 34, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   Stavela, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bellova 34 Bratislava 831 01
   01.03.2013Nové sidlo:
   Bellova 34 Bratislava 831 01
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   Stavela, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným