Vytvořte fakturu

E-MOTION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E-MOTION
IČO 35732105
TIN 2020228826
DIČ SK2020228826
Datum vytvoření 12 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E-MOTION
Betliarska 8/A
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 875 827 €
Zisk 162 994 €
Kapitál 615 094 €
Vlastní kapitál 92 650 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0267204050, 0267201050
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 651,992
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 86,333
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 86,333
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 86,333
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 558,709
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,775
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,775
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 97,299
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 95,999
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 359,860
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 354,441
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 354,441
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,419
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 93,775
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 60,405
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,370
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,950
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,950
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 651,992
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 175,466
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,700
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,102
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,102
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,994
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 476,200
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,340
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 387
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 30,953
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 38,800
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 403,632
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 334,940
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 334,940
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,273
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,884
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,721
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,814
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,428
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 326
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,875,931
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,875,827
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 23,549
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,851,507
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 354
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,646,675
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,964
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 645,316
D. Služby (účtová skupina 51) 1,841,595
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 101,208
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 74,607
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,787
4. Sociální náklady (527, 528) 4,814
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,288
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,018
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,018
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -42,700
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 63,986
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 229,152
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,181
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 104
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 99
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,882
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,528
2. Ostatní náklady (562A) 4,528
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 707
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,647
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,778
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 220,374
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 57,380
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 57,380
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 162,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732105 TIN: 2020228826 DIČ: SK2020228826
 • Sídlo: E-MOTION, Betliarska 8/A, 85107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dalibor Lukačka Amurská 51 Bratislava 821 06 16.06.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dalibor Lukačka 3 350 € (50%) Amurská 51 Bratislava 821 06
  Ing. Adrián Vavro 2 546 € (38%) Viničné 900 23
  Katarína Hulíková 804 € (12%) Grösslingová 60 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.06.2013Nové sidlo:
   Betliarska 8/A Bratislava 851 07
   Noví spoločníci:
   Dalibor Lukačka Amurská 51 Bratislava 821 06
   21.06.2013Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Lukačka Uzbecká 16 Bratislava 821 06
   26.01.2012Noví spoločníci:
   Katarína Hulíková Grösslingová 60 Bratislava 811 09
   21.10.2011Zrušeny spoločníci:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   05.07.2008Noví spoločníci:
   Ing. Adrián Vavro Javorová 1 Viničné 900 23
   MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   04.07.2008Zrušeny spoločníci:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI apol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Ivana Bábyová Čajkovského 1 Trnava 917 08
   06.04.2006Noví spoločníci:
   Ivana Bábyová Čajkovského 1 Trnava 917 08
   05.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06
   02.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.01.2001
   19.07.2005Noví spoločníci:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI apol. s r.o. Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Lukačka Amurská 51 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 16.06.2005
   Ing. Roman Žabka Obchodná 559/37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 15.01.2001
   18.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   06.02.2003Noví spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   Dalibor Lukačka Uzbecká 16 Bratislava 821 06
   05.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Dalibor Lukačka Hronská 6 Bratislava 821 07
   Ing. Adrián Vavro Gallayova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   12.03.2001Nové sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Miškov-Uličný-Weber,s.r.o. IČO: 31 335 667 Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Dalibor Lukačka Hronská 6 Bratislava 821 07
   Ing. Adrián Vavro Gallayova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Žabka Zlatá 615/41 Kremnica 967 01
   11.03.2001Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Marcel Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Bratislava
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Marcel Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Martin Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   E-MOTION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí
   prieskum trhu
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie služieb
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výroba a predaj úžitkových predmetov
   predaj na priamu konzumáciu:
   nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Linczényi Lotyšská 16 Bratislava
   Mgr. Martin Lukačka Hronská 6 Bratislava
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava
   Jozef Ošlejšek L. Svobodu 20 Bratislava
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Adrián Vavro Hálkova 18 Bratislava