Vytvořte fakturu

UPS SCS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.08.2015
Basic information
Obchodní název UPS SCS
IČO 35732148
TIN 2020228881
DIČ SK2020228881
Datum vytvoření 13 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UPS SCS
LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 470 626 €
Zisk -26 217 €
Kapitál 507 275 €
Vlastní kapitál -18 952 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220850010, 0220850013, 0220850016
Fax(y) 0220850011, 0220850012
Date of updating data: 25.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 421,744
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,099
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,099
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,033
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 66
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 368,992
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 11,986
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 11,615
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,615
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 371
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 388,823
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 289,596
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,596
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,105
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 95,122
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -31,817
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -31,817
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30,653
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,150
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 27,503
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 421,744
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,831
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -55,466
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 445,164
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -500,630
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,217
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,913
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 243,523
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 243,251
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 243,251
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 272
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 15,464
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 8,881
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 6,583
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 107,926
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,940
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,940
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,824
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,661
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,501
Date of updating data: 25.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,470,626
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,466,409
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,703
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,514
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,490,984
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,682
D. Služby (účtová skupina 51) 2,175,573
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 280,652
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 206,873
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,852
4. Sociální náklady (527, 528) 5,927
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,992
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,992
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,698
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -960
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,213
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,358
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,154
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,560
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 1,560
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,910
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 605
2. Ostatní náklady (562A) 605
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 98
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,207
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,350
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,708
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,509
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -371
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,217
Date of updating data: 25.08.2015
Date of updating data: 25.08.2015
 • IČO :35732148 TIN: 2020228881 DIČ: SK2020228881
 • Sídlo: UPS SCS, LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Listopad 1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  UPS Logistics Group International B.V. 32 199 € (97%) Eindhoven 5657 EA Holandsko
  UPS Logistics Group International, Inc. 996 € (3%) Georgia 123 80 USA
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2013Zrušeny predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Morawetz Feldgasse 6a Stetten A-2100 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.2005
   07.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Carl Edward Sturgeon Woluwelaan 156 Diegem 1831 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 26.07.2013
   06.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Nando Cesarone Woluwelaan 156 Diegem 1831 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 15.02.2012
   21.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Nando Cesarone Woluwelaan 156 Diegem 1831 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 15.02.2012
   20.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Brendan Canavan Avenue de la Chevalerie 1 Brusel 1040 Belgicko Vznik funkcie: 15.06.2010
   09.07.2010Nové sidlo:
   LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Hans Michael Mensing Avenue Ariane 5 Brusel 1200 Belgicko Vznik funkcie: 15.06.2010
   Brendan Canavan Avenue de la Chevalerie 1 Brusel 1040 Belgicko Vznik funkcie: 15.06.2010
   08.07.2010Zrušené sidlo:
   Na pántoch 18 Bratislava 831 06
   27.05.2009Noví spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Luchthavenweg 57 Eindhoven 5657 EA Holandsko
   26.05.2009Zrušeny spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Dr. Anton Philipsweg 37 Tilburg 5026RK Holandsko
   28.12.2005Nové sidlo:
   Na pántoch 18 Bratislava 831 06
   27.12.2005Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách Bratislava 831 06
   06.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Eduard Morawetz Feldgasse 6a Stetten A-2100 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.2005
   05.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eduard Stančík Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   20.05.2005Noví spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Dr. Anton Philipsweg 37 Tilburg 5026RK Holandsko
   19.05.2005Zrušeny spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Eindhovenseweg 32a KH Best 5683 Holadsko
   12.08.2003Nové obchodné meno:
   UPS SCS (Slovakia) s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   11.08.2003Zrušené obchodné meno:
   UNI-DATA Bratislava, s.r.o.
   05.06.2002Noví spoločníci:
   UPS Logistics Group International, Inc. Morris Road, Alpharetta Georgia 123 80 USA
   UPS Logistics Group International B.V. Eindhovenseweg 32a KH Best 5683 Holadsko
   04.06.2002Zrušeny spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   10.06.1999Noví spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   09.06.1999Zrušeny spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   19.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bulka Jeseniova 49 Bratislava 831 01
   07.05.1999Noví spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   UNI-DATA Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
   činnosť colného deklaranta, zabezpečenie colného dlhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   cestná motorová doprava
   Noví spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Bulka Jeseniova 49 Bratislava 831 01
   Mgr. Eduard Stančík Svidnícka 17 Bratislava 821 03