Vytvořte fakturu

KEBEK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.12.2016
Basic information
Obchodní název KEBEK SLOVAKIA
IČO 35732181
TIN 2020210599
DIČ SK2020210599
Datum vytvoření 13 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KEBEK SLOVAKIA
Výhonská 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 606 512 €
Zisk 25 698 €
Kapitál 1 279 448 €
Vlastní kapitál -49 299 €
Kontaktní informace
Email kebek@kebek.sk
Telefon(y) 0484181870, 0484181871, 0243420891
Fax(y) 0243420281
Date of updating data: 02.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,624,744
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,368
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 20,541
2. Software (013) - /073, 091A/ 20,541
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 49,827
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,363
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,464
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,552,220
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 508,092
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 508,092
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33,389
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 33,389
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,005,831
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 860,699
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 259,642
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 601,057
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 145,132
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,908
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,681
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 227
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,156
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,156
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,624,744
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,409
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -18,289
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 51,010
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -69,299
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,698
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,597,220
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,100
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,340
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,760
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,052,174
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 514,453
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,141
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 347,312
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,499
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,194
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,642
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 473,386
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,657
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,657
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 525,289
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 115
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 115
Date of updating data: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,903,335
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,606,512
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,569,188
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,147
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,177
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,531,781
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,656,962
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,717
D. Služby (účtová skupina 51) 256,761
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 434,546
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 310,318
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 108,568
4. Sociální náklady (527, 528) 15,660
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,774
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,094
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,094
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 100,446
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,481
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,731
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 639,895
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,050
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,027
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,027
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,632
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,373
2. Ostatní náklady (562A) 14,373
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 50
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,209
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,582
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,149
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 32,451
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 29,571
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,698
Date of updating data: 02.12.2016
Date of updating data: 02.12.2016
 • IČO :35732181 TIN: 2020210599 DIČ: SK2020210599
 • Sídlo: KEBEK SLOVAKIA, Výhonská 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika 20.04.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  KEBEK holding, a.s. 20 000 € (100%) Chomutov 430 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2016Nové sidlo:
   Výhonská 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   KEBEK holding, a.s. Pražská 5382 Chomutov 430 01 Česká republika
   13.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   26.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2006
   15.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   KEBEK SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti