Vytvořte fakturu

KEBEK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KEBEK SLOVAKIA
IČO 35732181
TIN 2020210599
DIČ SK2020210599
Datum vytvoření 13 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KEBEK SLOVAKIA
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 809 975 €
Zisk 51 010 €
Kapitál 1 279 448 €
Vlastní kapitál -49 299 €
Kontaktní informace
Email kebek@kebek.sk
Telefon(y) 0484181870, 0484181871, 0243420891
Fax(y) 0243420281
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,497,581
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 77,047
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 8,415
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 8,415
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 68,632
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,735
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,339
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,558
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,418,111
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 430,061
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 430,061
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 62,960
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 62,960
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 918,504
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 774,931
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,118
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 605,813
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 143,573
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,586
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,241
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,345
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,423
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,823
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 600
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,497,581
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,711
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 20,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 20,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -69,299
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -69,299
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,010
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,495,479
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,524
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 7,324
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 7,324
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,200
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 940,608
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 401,047
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,703
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,344
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,830
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,187
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,166
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 476,378
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,116
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,116
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 529,231
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 391
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,809,975
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,809,975
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,785,575
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,627
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,773
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,671,192
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,910,012
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,089
D. Služby (účtová skupina 51) 235,735
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 400,867
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 288,001
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 99,764
4. Sociální náklady (527, 528) 13,102
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,993
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,689
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,689
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 49,876
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,931
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 138,783
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 618,366
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 849
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 849
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 849
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,988
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,435
2. Ostatní náklady (562A) 12,435
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 551
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,002
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,139
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 120,644
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 69,634
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 66,754
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,010
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732181 TIN: 2020210599 DIČ: SK2020210599
 • Sídlo: KEBEK SLOVAKIA, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika 20.04.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MONTIZAR, a.s. 20 000 € (100%) Chomutov 430 01 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2015Noví spoločníci:
   MONTIZAR, a.s. Pražská 5382 Chomutov 430 01 Česká republika
   17.04.2015Zrušeny spoločníci:
   TP SLOVENSKO s.r.o. Čab 417 Čab 951 24
   12.02.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   11.02.2013Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   01.09.2012Noví spoločníci:
   TP SLOVENSKO s.r.o. Čab 417 Čab 951 24
   31.08.2012Zrušeny spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   13.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   12.05.2010Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   11.05.2010Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   08.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Linhardová Gorkého 2680/14 Pezinok
   26.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2006
   25.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Klbik Štiavnická 18 Nitra
   01.07.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   30.06.2004Zrušené sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   07.02.2003Noví spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   06.02.2003Zrušeny spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   13.10.2000Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   12.10.2000Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   15.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Klbik Štiavnická 18 Nitra
   Ing. Marta Linhardová Gorkého 2680/14 Pezinok
   14.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava
   02.04.1998Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   01.04.1998Zrušené sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   KEBEK SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava