Vytvořte fakturu

ELA PLAY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELA PLAY
IČO 35732199
TIN 2021348351
Datum vytvoření 12 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELA PLAY
Okružná 6497/7
91701
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 112 098 €
Zisk 20 420 €
Vlastní kapitál 168 129 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421904476543
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 196,591
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,997
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,997
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,997
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 182,289
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,999
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,022
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,022
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 891
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 86
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 167,290
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,271
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 164,019
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,305
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,126
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 179
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 196,591
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 151,277
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 57,830
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 57,830
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,420
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,275
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,050
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,050
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 44,225
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 496
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 496
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,027
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 56
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 463
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 183
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 39
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 112,099
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 112,098
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 112,098
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,091
D. Služby (účtová skupina 51) 44,952
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,790
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,406
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,289
4. Sociální náklady (527, 528) 95
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25,629
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,918
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,918
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,711
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,055
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 577
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 577
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 577
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 450
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,161
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,741
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,741
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,420
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3944026.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732199 TIN: 2021348351
 • Sídlo: ELA PLAY, Okružná 6497/7, 91701, Trnava
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.09.2004Nové sidlo:
   Okružná 6497/7 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Vaníček Okružná ulica 6497/7 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 28.08.2003
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Peter Bežo Bancíkovej 5 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   Ján Ronin Homoľova 33 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   21.12.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   20.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov, v zmysle rozhodnutia starostu obce Blahová č.j. 7/97-EP zo dňa 4.12.1997
   22.12.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov, v zmysle rozhodnutia starostu obce Blahová č.j. 7/97-EP zo dňa 4.12.1997
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   ELA PLAY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Vaníček Okružná 7 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Peter Bežo Bancíkovej 5 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003
   Ján Ronin Homoľova 33 Bratislava Skončenie funkcie: 28.08.2003