Vytvořte fakturu

D.T. STUDIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název D.T. STUDIO
IČO 35732253
TIN 2020268877
DIČ SK2020268877
Datum vytvoření 13 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.T. STUDIO
Údernícka 11
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 540 €
Zisk -11 318 €
Kapitál 853 771 €
Vlastní kapitál 838 427 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243331707, 0907892468
Mobile(y) 0907892468
Fax(y) 0243331707
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 203,962
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 86,139
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106,242
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 203,962
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,670
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,308
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,040
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -11,318
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 196,292
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 77
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 196,215
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 415
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 524
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 964
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 194,312
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,540
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,540
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,812
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 273
C. Služby (účtová skupina 51) 10,244
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,218
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,272
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,977
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 90
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -10,357
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -11,318
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016