Vytvořte fakturu

FOTOPLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FOTOPLUS
IČO 35732288
TIN 2021376401
Datum vytvoření 14 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOTOPLUS
Záhradnícka 83
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 067 €
Zisk 1 828 €
Kapitál 5 742 €
Vlastní kapitál -2 737 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 75
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 75
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 75
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,233
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 723
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,510
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,308
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -910
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,709
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,828
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,218
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 298
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,222
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 863
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,776
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 486
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 97
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 698
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,067
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,997
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,671
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 947
C. Služby (účtová skupina 51) 4,132
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,137
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 321
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,396
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,918
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 88
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,308
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,828
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732288 TIN: 2021376401
 • Sídlo: FOTOPLUS, Záhradnícka 83, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Attila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07 03.05.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Attila Kosík 13 280 € (100%) Krížna 40 Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.06.2006Noví spoločníci:
   Attila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Attila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   03.05.2006Noví spoločníci:
   Attila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Attila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   02.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Atila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   28.01.2006Nové sidlo:
   Záhradnícka 83 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Atila Kosík Krížna 40 Bratislava 811 07
   27.01.2006Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   FOTOPLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   fotografické služby
   prenájom a požičiavanie fotolaboratornej a fotografickej techniky
   Noví spoločníci:
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Atila Kosík Dobrovičova 2 Bratislava