Vytvořte fakturu

TERRA INTEGRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TERRA INTEGRA
IČO 35732334
TIN 2020242202
DIČ SK2020242202
Datum vytvoření 14 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TERRA INTEGRA
Včelárska 27
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 704 €
Zisk -40 289 €
Kapitál 1 010 383 €
Vlastní kapitál 337 939 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 951,047
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 547,352
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 87,869
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,404
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,867
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,889
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,709
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 459,483
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 459,483
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 403,594
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 380,029
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 598
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 598
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 334,939
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 331
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,792
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,369
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,565
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,119
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,446
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 101
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 951,047
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 297,650
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 497,909
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 497,909
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,908
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,908
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -165,878
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 86,850
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -252,728
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,289
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 653,397
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 108
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 108
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 653,289
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 198,837
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198,837
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 350,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 131
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 104,321
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 996
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,704
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 996
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,708
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,788
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,205
D. Služby (účtová skupina 51) 1,306
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 132
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,929
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,929
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,216
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,084
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,515
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 245
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 244
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -245
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,329
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -40,289
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732334 TIN: 2020242202 DIČ: SK2020242202
 • Sídlo: TERRA INTEGRA, Včelárska 27, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Jozef Vaculík predseda Včelárska 29 Bratislava 14.11.1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislava Tencerová - členka M.R.Štefánika 4407/15 Vrútky 038 61
   RNDr Mária Vrábľová - člen Piešťanská 12/5 Žilina
   25.09.2000Nové sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislava Tencerová - členka M.R.Štefánika 4407/15 Vrútky 038 61
   24.09.2000Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudmila Draxlerová - členka Fedákova 26 Bratislava
   08.02.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr Mária Vrábľová - člen Piešťanská 12/5 Žilina
   07.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenek Šipoš - člen Karola Adlera 15 Bratislava
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   TERRA INTEGRA, a.s.
   Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, správa budov - obstarávateľské služby spojené s bývaním
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jozef Vaculík - predseda Včelárska 29 Bratislava
   Ľudmila Draxlerová - členka Fedákova 26 Bratislava
   Ing. Zdenek Šipoš - člen Karola Adlera 15 Bratislava