Vytvořte fakturu

OBAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OBAS
IČO 35732342
TIN 2020269020
DIČ SK2020269020
Datum vytvoření 12 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo OBAS
Špitálska 35
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 213 271 €
Zisk -13 013 €
Kapitál 73 026 €
Vlastní kapitál 36 224 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252967460, 0252968130, 0239021443, 0252924015, 0252961252
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,106
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23,106
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 433
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,393
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,253
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,810
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,513
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 85,499
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,695
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,514
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,013
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,804
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 72
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 60,732
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,162
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 213,271
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 208,350
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,921
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 225,271
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,242
C. Služby (účtová skupina 51) 185,696
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,368
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 607
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 358
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,000
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,588
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 56
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 56
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -52
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,052
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,013
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015