Vytvořte fakturu

MONTA - PV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MONTA - PV
IČO 35732423
TIN 2020206870
DIČ SK2020206870
Datum vytvoření 12 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTA - PV
Gen. M.R. Štefánika 1550/24
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 21 987 €
Zisk -1 482 €
Kapitál 54 597 €
Vlastní kapitál 49 900 €
Kontaktní informace
Email profiteam.andrea@gmail.com
Telefon(y) 00347726112, 0347726112
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 51,354
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,354
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,202
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,202
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,202
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 34,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,152
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,294
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,858
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,354
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,417
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 42,928
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,613
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -25,685
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,482
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,937
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,937
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,767
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,767
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,086
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,987
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 20,086
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,257
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,160
D. Služby (účtová skupina 51) 5,160
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 436
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 810
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 810
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,690
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,270
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,766
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,350
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 132
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 132
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,482
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732423 TIN: 2020206870 DIČ: SK2020206870
 • Sídlo: MONTA - PV, Gen. M.R. Štefánika 1550/24, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 12.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Matúšek 3 320 € (50%) gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
  Mária Matúšková 3 320 € (50%) Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.11.2005Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti BOZP
   školiaca činnosť v oblasti BOZP
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalatérstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Mária Matúšková Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Matúšek Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   28.05.1998Noví spoločníci:
   Martina Matúšková gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   19.02.1998Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti BOZP
   školiaca činnosť v oblasti BOZP
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   MONTA - PV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   zváračské a zámočnícke práce
   konštrukčné opravy a výmeny na strojných zariadeniach
   sprostredkovateľská činnosť
   plynoinštalatérstvo
   revízie plynových a tlakových zariadení
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalatérstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Matúšek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky
   Pavel Matušek gen. M.R. Štefánika 1550/24 Malacky