Vytvořte fakturu

GOEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Obchodní název GOEN
IČO 35732431
TIN 2020268745
DIČ SK2020268745
Datum vytvoření 17 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOEN
Sklenárska 6
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 284 578 €
Zisk 5 987 €
Kapitál 515 454 €
Vlastní kapitál 11 392 €
Kontaktní informace
Email goen@goen.sk
Telefon(y) 0243333333, 0243292311
Fax(y) 0243420276
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 739,089
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 178,680
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 30,362
2. Software (013) - /073, 091A/ 30,362
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 148,318
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,484
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 136,834
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 556,768
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 116,334
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 112,480
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,854
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 592,046
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 592,046
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592,046
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -151,612
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,181
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -154,793
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,641
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,641
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 739,089
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,997
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,370
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,370
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,987
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 687,042
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73,909
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 67,897
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,012
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 595,497
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 508,083
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 508,083
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,192
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,108
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,368
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,184
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,562
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,636
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 38,050
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 38,050
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,236,246
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,284,578
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,125,382
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,110,864
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,532
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,262,436
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,123,120
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 858,362
D. Služby (účtová skupina 51) 718,368
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 495,992
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 358,431
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 123,713
4. Sociální náklady (527, 528) 13,848
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,465
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 59,976
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 59,976
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,153
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,142
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 536,396
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,275
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,723
2. Ostatní náklady (562A) 10,723
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,552
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,275
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,867
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,987
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016
 • IČO :35732431 TIN: 2020268745 DIČ: SK2020268745
 • Sídlo: GOEN, Sklenárska 6, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Šebo Gajova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 18.05.2016
  Radko Suchár Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03 29.11.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Šebo 3 320 € (50%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  Radko Suchár 3 320 € (50%) Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.12.2016Noví spoločníci:
   Radko Suchár Vajnorská 75 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Radko Suchár Vajnorská 75 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03 Vznik funkcie: 29.11.2016
   27.05.2016Noví spoločníci:
   Ing. Martin Šebo Gajova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Šebo Gajova 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 Vznik funkcie: 18.05.2016
   07.05.2015Nové sidlo:
   Sklenárska 6 Bratislava 811 02
   17.11.1997Nové obchodné meno:
   GOEN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   výskum trhu
   prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   grafické návrhy a grafické spracovanie
   polygrafická činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia