Vytvořte fakturu

ECONOMY Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ECONOMY Service
IČO 35732440
TIN 2020219487
DIČ SK2020219487
Datum vytvoření 12 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECONOMY Service
Adámiho 8
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 127 840 €
Zisk 51 099 €
Kapitál 122 808 €
Vlastní kapitál 58 368 €
Kontaktní informace
Email economy@economyservice.sk
Telefon(y) 0263531354
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 176,398
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 173,888
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 48,599
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,011
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,011
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,761
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,711
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -884
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 125,289
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -1,302
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 126,591
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,510
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,510
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 176,398
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,466
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 51,064
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 51,064
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,099
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,932
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 98
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 98
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 66,834
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,527
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,527
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,977
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,415
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,102
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 560
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 253
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 127,840
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 538
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 121,541
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,761
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,975
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 508
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,055
D. Služby (účtová skupina 51) 12,693
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 45,276
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,571
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,780
4. Sociální náklady (527, 528) 925
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 443
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,865
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,823
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,762
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,663
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,663
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,099
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015